automatyka budynkowa
automatyka budynkowa i inteligentny dom

Zabezpieczenie terenów budowlanych przed osuwiskami

Posted in Uncategorized  by admin
September 15th, 2019

Wykonanie budowli na terenach osuwiskowych jest zazwyczaj kosztowne i powinno być poprzedzone nie tylko dokładnym rozeznaniem warunków wodno-gruntowych i przyczyn tworzenia się ewentualnych osuwisk, lecz i analizą sposobu zabezpieczenia oraz kalkulacją kosztów; należy jednak przede wszystkim rozważyć możliwość zmiany lokalizacji budowli lub trasy drogi, aby uniknąć terenów osuwiskowych. Zazwyczaj stosuje sie następujące zabezpieczenia terenu przed osuwiskiem : — odwodnienie, — drenaż przyporowy z kamienia łamanego, — filtry wiertnicze, — zastrzyki uszczelniające i wzmacniające spękane skały, — zmniejszenie nachylenia skarp i zboczy, — podparcie skarpy nasypem, — wymianę gruntu osuwiskowego u podnóża skarpy, — podparcie murem oporowym, — wzmocnienie skarp rusztem żelbetowym, — pale i studnie, — kotwie sprężone. Pierwsze trzy sposoby zabezpieczenia obejmują odwodnienie terenu osuwiskowego i są bardzo skuteczne w przypadku występowania wody w utworach przepuszczalnych lub w spękanych glinach, iłach i skałach. Następne siedem sposobów zabezpieczenia zazwyczaj stosuje się w przypadkach osuwisk w gruntach spoistych o zbyt małej wytrzymałości na ścinanie lub z powierzchniami osłabień strukturalnych (powierzchnie zlustrzeń). Częstokroć stosuje sie kilka sposobów zabezpieczeń jednocześnie. Odwodnienie osuwiskowego terenu budowlanego powinno polegać na odcięciu dopływu wody lub obniżeniu jej poziomu z szybkim odprowadzeniem z zagrożonego obszaru. Najbardziej racjonalne jest odcięcie dopływu wody gruntowej do obszaru osuwiskowego przez założenie odgórnego głębokiego drenażu w warstwie wodonośnej lub w pod— ziemnych nieckach bezodpływowych.
W przypadku głębokiego zalegania warstwy wodonośnej szamiast drenażu stosuje się sztolnie odwadniające (rys. 12-2b) prowadzone w warstwie wodonośnej lub nieco poniżej. W niektórych przypadkach możliwe jest założenie studni odwadnia— jących, doprowadzając je jako studnie chłonne (rys. 12-2c) do warstw przepuszczalnych z niskim poziomem piezometrycznym wody gruntowej. Powierzchnię terenu obszaru osuwiskowego należy zabezpieczyć od infiltracji wód opadowych w lokalnych nieckach przez odprowadzenie z nich wody rowami. Na terenach zabudowanych przyczyną nawodnienia gruntu mogą być nieszczelne przewody wodociągowe i kanalizacyjne. [patrz też: kowalczyk materiały budowlane, płytki na płycie osb, wodomierze metron ]

Tags: , ,

Komantarze do artykulu sa obecnie zamkniete, popros administratora strony o ich otwarcie jesli chcesz wziasc udzial w dyskusji pod artykulem. Kontakt do administracji w zakladce kontakt.(Mozliwe jest rowniez przeslanie propozycji tematow ktore mozemy uwzglednic w nastepnych naszych artykulach, bedziemy wdzieczni za wasze cenne sugestie i postaramy sie je wykorzystac przy kolejnych wpisach.)

Powiązane tematy z artykułem: kowalczyk materiały budowlane płytki na płycie osb wodomierze metron