automatyka budynkowa
automatyka budynkowa i inteligentny dom

Fundamenty posadowione

Posted in Uncategorized  by admin
September 19th, 2019

Jeżeli fundamenty posadowione są na gruntach o dużej wytrzymałości (np. utwory karbońskie, trzeciorzędowe, jak wapienie, piaskowce itp.), to zachodzi potrzeba stosowania pod nimi podsypki piaskowej, której grubość powinna być ustalona na podstawie obliczeń statycznych, musi ona jednak wynosić min. 30 cm. Projektując budowlę na terenach górniczych należy zawsze dążyć do prostokątnego obrysu rzutu poziomego fundamentów. W uzasadnionych przypadkach można głosować inne kształty jednak o wypukłych zewnętrznych katach obrysu. Fundamentowanie budowli na terenach o spodziewanych odkształceniach nieciągłych wymaga za każdym razem indywidualnego opracowania uzasadnienia ekonomicznego. Wpływy poziomych odkształceń właściwych terenu na fundamenty budowli. Podstawy metody obliczania. W latach 1920+1943 K. W. Mautner podał pierwszą teorię obliczania fundamentów budowli na wpływy eksploatacji górniczej oraz określił podstawowe warunki ich konstruowania. W teorii tej przyjęto, że wskutek poziomych odkształceń terenu stopa fundamentowa obciążona jest w poziomie posadowienia siłami tarcia i przyczepności — naprężeniami stycznymi r kG/cm2 , równymi wytrzymałości gruntu na ścinanie 0, gdzie: o — nacisk fundamentu na grunt, kG/cm2, q — kąt tarcia wewnętrznego gruntu, c — spójność gruntu, kG/cmZ. Aby jednak pod całym fundamentem mogły wystąpić naprężenia styczne o wartości 0, konieczne jest pojawienie się w gruncie pod środkiem fundamentu szczeliny, co jednak z reguły nie zachodzi w praktyce, ze względu na sprężysto-plastyczne właściwości gruntu. Na ten fakt zwrócił uwagę F. Wasilkowski przedstawiając równocześnie nowy, bliższy rzeczywistości schemat przebiegu zjawiska. Jego koncepcja oparta jest na spostrzeżeniu, że podstawa skotwionego fundamentu, dzięki siłom tarcia i przyczepności, działa hamująco na rozpełza— nie warstw gruntu tuż pod fundamentem. Regularne wydłużenie się gruntu doznaje wtedy zaburzeń sięgających na pewną głębokość poniżej fundamentu. Głębokość strefy zaburzeń zależy od rodzaju gruntu, wymiarów fundamentu oraz w pewnej mierze od wartości rozpełzania, Analogiczne odkształcenia, tylko odwrotne, zachodzą W gruncie przy kurczeniu się terenu w strefie spełzania we wklęsłej części obrzeża niecki osiadania. [patrz też: vitopend 100 instrukcja serwisowa, głębokość przemarzania, mrówka stalowa wola ]

Tags: , ,

Komantarze do artykulu sa obecnie zamkniete, popros administratora strony o ich otwarcie jesli chcesz wziasc udzial w dyskusji pod artykulem. Kontakt do administracji w zakladce kontakt.(Mozliwe jest rowniez przeslanie propozycji tematow ktore mozemy uwzglednic w nastepnych naszych artykulach, bedziemy wdzieczni za wasze cenne sugestie i postaramy sie je wykorzystac przy kolejnych wpisach.)

Powiązane tematy z artykułem: głębokość przemarzania mrówka stalowa wola vitopend 100 instrukcja serwisowa