automatyka budynkowa
automatyka budynkowa i inteligentny dom

Kotwie

Posted in Uncategorized  by admin
September 15th, 2019

Kotwie można zastosować do skarp gruntowych, o ile zakotwienie wejdzie w zwarte gliny i iły lub zagęszczone żwiry i pospółki; w takich przypadkach kotwie należy stosować razem z rusztem żelbetowym, zagłębionym w skarpie lub zboczu; nachylenie kotwi do potencjalnych powierzchni osuwiskowych powinno zawierać się w granicach od do — + — Przy stosowaniu opisanych zabezpieczeń przed osuwiskami należy sprawdzać obliczeniowo stateczność rozpatrywanego obiektu przed zastosowaniem zabezpieczeń i po ich zastosowaniu. W przypadku stwierdzenia, że najmniejszy współczynnik pewności obiektu w warunkach naturalnych (bez zabezpieczeń) jest niższy od wartości dopuszczalnej Fmin < Fdop zachodzi konieczność zastosowania dodatkowych zabezpieczeń, aby spełniony był warunek Fmin > Fdop. Przy stosowaniu metody Masłowa-Berera zaleca się przyjąć Fdop 1,05+1,1, metody Felleniusa i uproszczonej metody Bishopa 1,3+1,5. W przypadku zabezpieczania stateczności terenu z powstałym już osuwiskiem zaleca się sprawdzić wartości laboratoryjnie wyznaczonych parametrów wytrzymałościowych gruntu ((1)r i Cr), wyznaczając obliczeniowy kąt tarcia wewnętrznego (I)r. Zakłada się, że osuwisko wystąpiło przy FmiTE 0,8 — dla metody Masłowa-Berera, przy F min 0,9 — dla metody Felleniusa i pyzy = 1,0 — dla metody Bishopa oraz przyjmując, że cor = Cr. Obliczone powinno spełniać warunek < 00. Odwodnienie terenu uwzględnia się przez wprowadzenie odpowiednio niższych ciśnień hydrostatycznych wody wzdłuż rozpatrywanej powierzchni poślizgu lub mniejszych wartości ciśnienia spływowego. Zastosowanie przypór drenażowych z kamienia pozwala na wprowadzenie zwiększonego oporu ścinania muru z kamienia, pod warunkiem zapewnienia dostatecznego zagłębienia spodu przypory kamiennej poniżej powierzchni poślizgu w nieruchomą część skarpy. [patrz też: kowalczyk materiały budowlane, płytki na płycie osb, wodomierze metron ]

Tags: , ,

Komantarze do artykulu sa obecnie zamkniete, popros administratora strony o ich otwarcie jesli chcesz wziasc udzial w dyskusji pod artykulem. Kontakt do administracji w zakladce kontakt.(Mozliwe jest rowniez przeslanie propozycji tematow ktore mozemy uwzglednic w nastepnych naszych artykulach, bedziemy wdzieczni za wasze cenne sugestie i postaramy sie je wykorzystac przy kolejnych wpisach.)

Powiązane tematy z artykułem: kowalczyk materiały budowlane płytki na płycie osb wodomierze metron