automatyka budynkowa
automatyka budynkowa i inteligentny dom

Posts Tagged ‘Bramy Automatyka’

budownictwo lokalizowane od bieguna do równika

Posted in Uncategorized  by admin
July 19th, 2016

Warto jednak zwrócić uwagę na fakt, że w pomieszczeniach dla ludzi stosunek maksymalnej wysokości pomieszczenia h = 3 m do wysokości strefy przebywania ludzi h = 2 m wynosi 1,5, a analogiczny stosunek w budynkach inwentarskich dla podanych wartości wysokości pomieszczenia i strefy przebywania zwierząt wynosi 4,6. Można, więc obecnie przyjmowane wysokości obiektów inwentarskich uznać za przesadzone nawet dla warunków klimatycznych okresu letniego. 1.3.3. Wpływ wysokości pomieszczenia na wymianę ciepła o właściwych zależnościach między wysokością budynków mieszkalnych a klimatem zewnętrznym, które mogą być dla budownictwa inwentarskiego przyjmowane przez analogię lub stanowić cenną informację, upewniają wyniki doświadczeń. Śledząc budownictwo lokalizowane od bieguna do równika, można zauważyć ścisłą zależność między wysokością pomieszczeń a klimatem zewnętrznym. W okolicach polarnych budynki są najniższe, przyjmując tam czasem t radycyjne formy ekstremalne w postaci lodowo śnieżnych igloo, w miarę przesuwania się na południe wzrasta wysokość domów, która w budynkach afrykańskich z naturalnym miejscowym rodowodem, jest największa. Budynki afrykańskie mają zazwyczaj znaczną przestrzeń powietrzną nad strefą przebywania ludzi formowaną w postaci kopuł lub wysokich poddaszy, nieoddzielonych stropem od pomieszczenia mieszkalnego. [przypisy: łyżki do ładowarek, Bramy Automatyka, podesty ruchome ]

Comments Off

Posts Tagged ‘Bramy Automatyka’

budownictwo lokalizowane od bieguna do równika

Posted in Uncategorized  by admin
July 19th, 2016

Przyjmowana obecnie wysokość pomieszczeń inwentarskich. Wprowadzenie do budownictwa inwentarskiego systemów konstrukcyjnych, w których znaczna liczba budynków jest przykryta stropodachem dwuspadowym, zdecydowanie powiększyło wysokość wnętrza pomieszczenia dla zwierząt. W budynkach tych do wysokości pierwotnej, pochodzącej z założeń technologicznych, doszła wysokość dodatkowa samego przekrycia. Po analizie tych obiektów można sądzić, że o ustalaniu tej dodatkowej wysokości decydowały tylko względy konstrukcyjne, a mianowicie dopuszczalny kąt połaci dachowej dla danego materiału pokrycia (w przypadku krajowych budynków jest to eternit) oraz• szerokość pomieszczeń. W wyniku takiego projektowania powstały wnętrza inwentarskie, w których wysokość w kalenicy wynosi od około 5 do około metrów. Ten znaczny wzrost wysokości pomieszczeń inwentarskich jest drugą, po nieszczelności istniejących budynków (nieszczelności w przegrodach, stolarce, instalacjach wentylacyjnych i kanałach gnojowicowych), przyczyną, która spowodowała negatywne zmiany temperatury i wilgotności względnej we wnętrzach. Jak wspomniano wcześnie, wpływ wysokości pomieszczeń inwentarskich na parametry mikroklimatu wynika głównie z działania konwekcji powodującej odpływanie ciepła ze strefy przebywania zwierząt, której wysokość nie przekracza 1, 5 m, w kierunku najwyższej części pomieszczenia. [przypisy: mycie elewacji, maszyny budowlane, Bramy Automatyka ]

Comments Off

« Previous Entries