automatyka budynkowa
automatyka budynkowa i inteligentny dom

Posts Tagged ‘łyżki do ładowarek’

kazdy typ wentylacji zastosowanej w budynkach inwentarskich powinien miec uklad lub elementy pozwalajace na ograniczenie ilosci powietrza w okresie zimy

Posted in Uncategorized  by admin
July 27th, 2016

każdy typ wentylacji zastosowanej w budynkach inwentarskich powinien mieć układ lub elementy pozwalające na ograniczenie ilości powietrza w okresie zimy, – każdy przewód wentylacji naturalnej powinien mieć przepustnice pełną, z tym, że dopuszcza się dla cześć rozwiązań wentylacji naturalnej z kanałami zakończonymi daszkami także przepustnice, gdzie szczelina umożliwia przepływ minimalnych strumieni powietrza. Również każdy przewód zaopatrzony w wentylator wywiewny (osiowy lub dachowy) powinien mieć, co najmniej przepustnicę pełną. Zaleca się stosowanie przepustnic samoczynnych, – każdy bezpośrednio nawiewający powietrze do pomieszczenia otwór lub szczelina powinien mieć elementy pozwalające na dokładne zamknięcie go. 1.3. WPŁYW WYSOKOŚCI POMIESZCZE INWENTARSKICH NA WYMIAN CIEPŁA 1.3.1. Informacje ogólne Zgodnie z definicją konwekcja jest to zjawisko przepływania ciepła z ośrodka o wyższej temperaturze do ośrodka o niższej temperaturze. Taki ruch ciepła odbywać się może tylko w czynniku ciekłym lub gazowym. W przypadku pomieszczenia dla zwierząt tym czynnikiem jest powietrze. Konwekcja naturalna ma kierunek przepływu z dołu do góry. W zależności, zatem od wysokości pomieszczenia w obiekcie inwentarskim występuje większe lub mniejsze zróżnicowanie temperatury w pionie. Oznacza to, iż wysokość wnętrza a istotny wpływ na przemieszczanie się ciepła z dolnej strefy przeznaczonej dla zwierząt do strefy górnej. [przypisy: łyżki do ładowarek, mobilne piaskowanie, suwnice bramowe ]

Comments Off

Posts Tagged ‘łyżki do ładowarek’

kazdy typ wentylacji zastosowanej w budynkach inwentarskich powinien miec uklad lub elementy pozwalajace na ograniczenie ilosci powietrza w okresie zimy

Posted in Uncategorized  by admin
July 27th, 2016

Warto jednak zwrócić uwagę na fakt, że w pomieszczeniach dla ludzi stosunek maksymalnej wysokości pomieszczenia h = 3 m do wysokości strefy przebywania ludzi h = 2 m wynosi 1,5, a analogiczny stosunek w budynkach inwentarskich dla podanych wartości wysokości pomieszczenia i strefy przebywania zwierząt wynosi 4,6. Można, więc obecnie przyjmowane wysokości obiektów inwentarskich uznać za przesadzone nawet dla warunków klimatycznych okresu letniego. 1.3.3. Wpływ wysokości pomieszczenia na wymianę ciepła o właściwych zależnościach między wysokością budynków mieszkalnych a klimatem zewnętrznym, które mogą być dla budownictwa inwentarskiego przyjmowane przez analogię lub stanowić cenną informację, upewniają wyniki doświadczeń. Śledząc budownictwo lokalizowane od bieguna do równika, można zauważyć ścisłą zależność między wysokością pomieszczeń a klimatem zewnętrznym. W okolicach polarnych budynki są najniższe, przyjmując tam czasem t radycyjne formy ekstremalne w postaci lodowo śnieżnych igloo, w miarę przesuwania się na południe wzrasta wysokość domów, która w budynkach afrykańskich z naturalnym miejscowym rodowodem, jest największa. Budynki afrykańskie mają zazwyczaj znaczną przestrzeń powietrzną nad strefą przebywania ludzi formowaną w postaci kopuł lub wysokich poddaszy, nieoddzielonych stropem od pomieszczenia mieszkalnego. [przypisy: łyżki do ładowarek, Bramy Automatyka, podesty ruchome ]

Comments Off

« Previous Entries