automatyka budynkowa
automatyka budynkowa i inteligentny dom

Posts Tagged ‘maszyny budowlane’

W rzeczywistosci wymagania te nie byly spelniane

Posted in Uncategorized  by admin
July 23rd, 2016

W rzeczywistości wymagania te nie były spełniane. Przez pomieszczenia zamiast ilości powietrza wynikającej z kryterium H20 przepływała wielokrotność tej ilości. Wielokrotne, a nawet tylko częściowe, zwiększanie strumienia powietrza w stosunku do niezbędnego ma decydujący wpływ na zachwianie gospodarki ciepłem w danym obiekcie. Wpływ ten jest tak istotny, że przysłania często oddziaływanie na mikroklimat innych negatywnych czynników. Powodem tych nadmiernych przepływów strug powietrznych przez pomieszczenie są nieszczelności, które oprócz tradycyjnych w stolarce, zaczęły występować również w instalacjach wentylacyjnych i gnojownikowych oraz w ścianach i stropodachach. Podziurawiona bryła budynku pod działaniem wiatrów o największych prędkościach występujących w okresach zimowych zamieniała się cała w deflektor powodujący znaczne zwiększenia ilości powietrza wentylacyjnego w stosunku do wymaganego. Wymiana powietrza wentylacyjnego na po ziomie obliczeniowych parametrów powietrza zewnętrznego i wewnętrznego wymaga ciepła w ilości od około 50% do około 80% całkowitych strat budynku. Wspomniana wymiana to stosunkowo mały strumień powietrza określony na podstawie kryterium pary wodnej (z wyjątkiem kurników). Jeżeli więc w wyniku np. zmniejszenia szczelności budynku, zwiększymy przepływ masy powietrza, to oczywiste jest, że nastąpi obniżanie temperatury powietrza wewnętrznego przy równoczesny wzroście wilgotności względnej gdyż, jak wiadomo, obydwa te parametry powietrza pozostają w bezpośrednim związku z ilością ciepła dostarczanego i odprowadzanego z pomieszczenia inwentarskiego. Szczególnie istotne jest to w pomieszczeniach, gdzie ciśnienie statyczne ma wartość ujemną, a więc posiadających wentylację naturalną lub mechaniczną wywiewną. W mniejszym stopniu jest istotne wtedy, gdy pomieszczenie znajduje się pod działaniem dodatnich wartości ciśnienia statycznego, a więc ma nawiewną wentylację mechaniczną, której działanie przeciwstawia się wdzieraniu powietrza przez nieszczelności. Przyczyny powstawania nieszczelności w poszczególnych elementach budynków i ich skutki zostaną omówione w dalszych rozdziałach skryptu. [więcej w: naprawa okien, maszyny budowlane, posadzki opolskie ]

Comments Off

Posts Tagged ‘maszyny budowlane’

W rzeczywistosci wymagania te nie byly spelniane

Posted in Uncategorized  by admin
July 23rd, 2016

Warto wspomnieć, że pochodzenie naszych systemów konstrukcyjnych dla budownictwa inwentarskiego można wyprowadzić z południowych Włoch, gdyż pierwsze wzorce przyszły do nas z tamtego kraju w postaci obiektów dla trzody w systemie Gl-Gl. Wpływ wysokości budynku na wymian e ciepła jest oczywisty. Polega on na działaniu omówionego wg. 1.3.1 zjawiska konwekcji. W inwentarskim budynku przykrytym stropodachem, w którym pomieszczenie dla zwierząt nie zostało oddzielone od poddasza stropem, ciepło ma tendencje do odpłynięcia z dolnych części pomieszczenia, a więc również ze strefy przebywania zwierząt, pod kalenicę. Jeżeli w ciepłej strefie klimatycznej wystąpienie takiego zjawiska jest korzystne dla mikroklimatu pomieszczeń, to w Polsce w okresach zimy oraz jesieni i wiosny jest niepożądane. Można, więc stwierdzić, że w poprawnie zwymiarowanym termicznie budynku inwentarskim stworzenie korzystnych parametrów mikroklimatu w okresie zimy zależy od tego czy jest ciepło w strefie przebywania zwierząt. Nawet odpowiedni ze względów termicznych strumień ciepła, jeżeli wypłynie z tej strefy, spowoduje pogorszeni w niej wspomnianych parametrów mikroklimatu. Im wiec wyżej nad ten obszar odpłynie ciepło, tym bardziej w strefie zwierząt pogorszą się parametry mikroklimatu. [przypisy: maszyny budowlane, osuszacze powietrza, posadzki poliuretanowe ]

Comments Off

« Previous Entries