automatyka budynkowa
automatyka budynkowa i inteligentny dom

Posts Tagged ‘mobilne piaskowanie’

Live From The Field

Posted in Uncategorized  by admin
July 30th, 2016

[hasła pokrewne: prace wysokościowe, mobilne piaskowanie, budowa domów jednorodzinnych ]

Comments Off

Posts Tagged ‘mobilne piaskowanie’

Live From The Field

Posted in Uncategorized  by admin
July 30th, 2016

Stolarka: – ustala się i stosuje typ konstrukcji stolarki okiennej i konstrukcji wrót, dając priorytet tym aktualnie istniejącym rozwiązaniom, które odznaczają się największą szczelnością (najmniejsze szczeliny w połączeniach) ora rokują największą nadzieję na utrzymanie tej szczelności w czasie eksploatacji (odporność na zniszczenia) , – połączenia stolarki z przegrodami zewnętrznymi powinny być uszczelnione w sposób trwały, – otwierane okna w okresie letnim zaleca się zaopatrywać w trwałe, elastyczne, łatwo wymienialne uszczelki, – na okres zimy należy przewidzieć niezbędną, minimalną liczbę otwieranych wrót i furtek. Wrota i furtki wyłączone z eksploatacji w zakresie zimowym powinny być zabezpieczone osłonami ruchomymi przed wpływem zimnego powietrza (słomą, styropianem – zabezpieczenie termiczne oraz brezentem i folią – zabezpieczenie przed przenikającym powietrzem). Wrota i furty otwierane w okresie zimowym powinny ograniczać wypł yw powietrza wewnętrznego z budynku (fartuchy brezentowe lub foliowe, podwójne wrota albo wjazdy z przedsionkami) Instalacje: – instalacje odprowadzające gnojowicę powinny mieć przesłony •znacznie ograniczające ruch powietrza wewnętrznego w kanałach gnojowicowych, [podobne: mobilne piaskowanie, posadzki epoksydowe, posadzki dekoracyjne ]

Comments Off

« Previous Entries