automatyka budynkowa
automatyka budynkowa i inteligentny dom

Posts Tagged ‘mycie elewacji’

Przyjmowana obecnie wysokosc pomieszczen inwentarskich

Posted in Uncategorized  by admin
July 14th, 2016

Przyjmowana obecnie wysokość pomieszczeń inwentarskich. Wprowadzenie do budownictwa inwentarskiego systemów konstrukcyjnych, w których znaczna liczba budynków jest przykryta stropodachem dwuspadowym, zdecydowanie powiększyło wysokość wnętrza pomieszczenia dla zwierząt. W budynkach tych do wysokości pierwotnej, pochodzącej z założeń technologicznych, doszła wysokość dodatkowa samego przekrycia. Po analizie tych obiektów można sądzić, że o ustalaniu tej dodatkowej wysokości decydowały tylko względy konstrukcyjne, a mianowicie dopuszczalny kąt połaci dachowej dla danego materiału pokrycia (w przypadku krajowych budynków jest to eternit) oraz• szerokość pomieszczeń. W wyniku takiego projektowania powstały wnętrza inwentarskie, w których wysokość w kalenicy wynosi od około 5 do około metrów. Ten znaczny wzrost wysokości pomieszczeń inwentarskich jest drugą, po nieszczelności istniejących budynków (nieszczelności w przegrodach, stolarce, instalacjach wentylacyjnych i kanałach gnojowicowych), przyczyną, która spowodowała negatywne zmiany temperatury i wilgotności względnej we wnętrzach. Jak wspomniano wcześnie, wpływ wysokości pomieszczeń inwentarskich na parametry mikroklimatu wynika głównie z działania konwekcji powodującej odpływanie ciepła ze strefy przebywania zwierząt, której wysokość nie przekracza 1, 5 m, w kierunku najwyższej części pomieszczenia. [przypisy: mycie elewacji, maszyny budowlane, Bramy Automatyka ]

Comments Off

Posts Tagged ‘mycie elewacji’

Przyjmowana obecnie wysokosc pomieszczen inwentarskich

Posted in Uncategorized  by admin
July 14th, 2016

Pałac UNESCO W Paryżu. Jednym z najbardziej interesujących dziel architektonicznych zarówno pod względem plastycznym jak i konstrukcyjnym jest pałac UNESCO w Paryżu, wzniesiony wg projektu architektów Marcela Brenera (USA), Bernarda Zehrjussa (Francja) oraz konstruktora Pier Luigi Nertri (Włochy). Właściwie dzieło to stanowi zespół trzech budynków oddzielnych i zupełnie różnych, zarówno pod względem formy jak i przeznaczenia. Dominuje tutaj biurowiec o ośmiu kondygnacjach, usytuowany na planie w kształcie litery Y, o trzech wklęsłych elewacjach, stanowiący pomieszczenie sekretariatu . Drugim budynkiem jest budynek o zbliżonej strukturze, ale o nieznacznych wymiarach, przeznaczony na biura stałych delegacji. Trzecim wreszcie jest olbrzymi masyw z betonu budynek Kongresu. mieszczący dziewięć sal konferencyjnych i komisyjnych, z których największa przeznaczona ,jest dla tysiąca obradujących, podczas gdy małe sale mieszczą po 20 uczestników. Poza tym przewidziano sutereny o powierzchni ok. hektara i podobnie obszerne garaże. Warunki gruntowe były na ogół korzystne i tylko w jednym miejscu, a mianowicie we wschodnim narożniku natrafiono na grunt nasypowy. Takie warunki gruntowe pozwoliły zastosować pod każdym t potężnych słupów-szczudeł, stopę zbrojoną, płytko zagłębioną. Jedynie budynek dodatkowy wymagał głębokiego posadowienia. Całą konstrukcję budowli naziemnej wykonano z betonu i szkła. Budynek sekretariatu o wysokości 28,50 m wykonany jest jako konstrukcja szkieletowa, spoczywająca na potężnych szczudłach żelbetowych, złożonych z serii poprzecznych ram żelbetowych, które są najmniejsze przy końcach skrzydeł, a których rozpiętość wzrasta ku środkowi budynku. Stropy o grubo 60 cm między słupami ram zmniejszają swą grubość do zaledwie kilku centymetrów przy ścianach zewnętrznych. Rozstaw ram wynosi zasadniczo 6 m, szerokość po mieszczeń biurowych 3,60 lub 12 m, wysokość w świetle 2,68 m. W środku budynku zgrupowano dźwigi, schody, pomieszczenia sanitarne i zapasowe. Na końcach każdego z trzech skrzydeł przewidziano schody dodatkowe i dźwigi ciężarowe. Budynek przekryty jest dachem-tarasem, uszczelnionym wielowarstwowo, przy czym taras pokryty jest trawertynem, a częściowo posypany żwirkiem. Elewacje wschodnia i zachodnia stanowią kurtyny szklane, przecięte brzegami stropu i fałszywymi filarkami międzyokiennymi. [patrz też: posadzki żywiczne, mobilne piaskowanie, mycie elewacji ]

Comments Off

« Previous Entries