automatyka budynkowa
automatyka budynkowa i inteligentny dom

Posts Tagged ‘naprawa okien’

Wplyw na wartosc tego gradientu moga miec czynniki technologiczne

Posted in Uncategorized  by admin
July 28th, 2016

Wpływ na wartość tego gradientu mogą mieć czynniki technologiczne, takie jak: płaszczyzny legowiskowe lub płaszczyzny i instalacje odprowadzające gnojowicę oraz budowlane, jak: wysokość pomieszczenia i kształt sufitu. Są to jednak tylko domniemania, dotychczas brak jest, bowiem miarodajnych wyników badań z zakresu zmiany wartości wilgotności względnej i temperatury powietrza w poszczególnych przekrojach pionowych pomieszczenia inwentarskiego. Prowadzone są wyłącznie badania wyrywkowe, które nie dają w tej kwestii jednoznacznych odpowiedzi. Jako przykładowe wyniki takich badań można podać pomiary wykonane pod kierownictwem Autora w ART w Olsztynie w następujących obiektach: – jałownik dla 208 szt. w PGR Klewki – jałownik dla 74 szt. w-PGR Klewki – cielętnik opasowy dla 380 szt. w PGR Bruk, ferma Piaski Rysunki te dają wstępny pogląd o przebiegu wartości temperatury powietrza i wilgotności względnej w pionie pomieszczenia inwentarskiego. Należy p rzy tym zwrócić uwagę, że dotyczą one wyłącznie wysokości około 2 m od podłogi, a więc nieco powyżej strefy przebywania zwierząt, a o 1 m poniżej tej, od której uwzględnia się obecnie wpływ wysokości na temperatury powietrza wewnętrznego. [podobne: posadzki opolskie, budownictwo firma budowlana, naprawa okien ]

Comments Off

Posts Tagged ‘naprawa okien’

Wplyw na wartosc tego gradientu moga miec czynniki technologiczne

Posted in Uncategorized  by admin
July 28th, 2016

Nieszczelności w przegrodach zewnętrznych Monolityczne budownictwo inwentarskie, oprócz innych zalet, charakteryzowało się wystarczającą szczelnością przegród zewnętrznych. Od momentu zastosowania, przegród warstwowych rozpoczęły się kłopoty ze szczelnością połączeń poszczególnych płyt ścian zewnętrznych oraz ze szczelnością stropodachów. Część nieszczelności powstaje również z przyczyn osiadania materiału termoizolacyjnego i łatwego dostawania się powietrza zewnętrznego pod izolację termiczną. 1.2.7. Zalecenia dotyczące szczelności budynków W rozdziale tym podane zostaną podstawowe zalecenia, jakie powinny spełniać budynki inwentarskie. Wymagań tych należy szczególnie przestrzegać w stosunku do pomieszczeń, w których ciśnienie statyczne jest ujemne lub zbliżone do zera, a więc we wszystkich budynkach z wentylacją naturalną, bądź z wentylacją podciśnieniową (wentylatory umieszczone na przewodach lub w otworach odprowadzaj cych powietrze z pomieszczenia). Wymagania te są następujące przegrody zewnętrzne: – złącza między częściami przegród zewnętrznych oraz same przegrody, jeżeli są wykonane z materiałów przepuszczających powietrze, powinny być uszczelnione w sposób trwały i zapewniający maksymalną szczelność zgodnie z możliwościami technicznymi. Bariera chroniąca przed przenikaniem powietrza, np. papier woskowany, papa lub folia syntetyczna, powinna dokładnie zakrywać wszelkie nieszczelności w ścianach i stropach poddasza, bądź w stropodachach oraz na ich stykach, – izolacja na stropach bądź w stropodachach powinna być układana z trzech warstw izolacyjnych, (jeżeli materiał izolacyjny jest w płytach) przy jednoczesnym zachowaniu zasady, że połączenia między poszczególnymi warstwami izolacji nie pokrywają się, – przejścia przez przegrody zewnętrzne przewodów i urządzeń mechanicznych powinny być uszczelnione. Uszczelnienia przejść nienarażone na dr gania mechaniczne powinny być trwałe; [przypisy: posadzki opole, naprawa okien, prace wysokościowe ]

Comments Off

« Previous Entries