automatyka budynkowa
automatyka budynkowa i inteligentny dom

Posts Tagged ‘osuszacze powietrza’

Prezentowane tu wykresy maja przedstawione na osiach pionowych wysokosci stref pomiarowej, a na osi poziomej wartosci temperatury badz wilgotnosci wzglednej

Posted in Uncategorized  by admin
July 30th, 2016

Prezentowane tu wykresy mają przedstawione na osiach pionowych wysokości stref pomiarowej, a na osi poziomej wartości temperatury bądź wilgotności względnej. Podane na nich linie krzywe odzwierciedlają przebiegi badanych parametrów w różnych punktach pomieszczenia, natomiast linia prosta stanowi próbę uśrednienia tego zjawiska. W jednym przypadku podano przebieg temperatury i wilgotności względnej powietrza wewnętrznego w zależności od temperatury powietrza zewnętrznego. W strefie pomiarowej występują dość znaczne zmiany temperatury oraz stosunkowo nieznaczne zmiany wilgotności względnej. Zależą one oczywiście od właściwości danego budynku inwentarskiego. Inne, znane Autorowi pomiary tych parametrów prowadzone były również wycinkowo, bez możliwości ich uogólnienia. Zjawisko zmiany wartości wilgotności i temperatury w powietrzu wewnętrznym w przykryciu poziomym pomieszczenia jest, więc obecnie w niedostatecznym stopniu poznane i wymaga dalszy ch prac badawczych i analitycznych. 1.3.4. Zalecenia dotyczące wysokości pomieszczeń dla zwierząt Na podstawie obecnego rozeznania można zalecić maksymalną wysokość pomieszczeń inwentarskich równą wysokościom technologicznym. Wysokości technologiczne są następujące: – w pomieszczeniach, do których wjeżdża ciągnik – 3 m, – w pomieszczeniach, do których nie wjeżdżają ciągniki 2,0 – 2,2 m. [przypisy: budownictwo firma budowlana, osuszacze powietrza, prace wysokościowe ]

Comments Off

Posts Tagged ‘osuszacze powietrza’

Prezentowane tu wykresy maja przedstawione na osiach pionowych wysokosci stref pomiarowej, a na osi poziomej wartosci temperatury badz wilgotnosci wzglednej

Posted in Uncategorized  by admin
July 30th, 2016

SZCZELNOŚĆ POMIESZCZEŃ INWENTARSKICH 1.2.1. Informacje ogólne W naszym klimacie w ciągu całego roku, z wyłączeniem jedynie ciepłych i upalnych dni, właściwy dla produkcji zwierzęcej mikroklimat można uzyskać wyłącznie w budynkach zamkniętych, z tak zwaną szczelnością techniczną. Odstępstwo od tej zasady powoduje pogorszenie parametrów mikroklimatu lub wymaga dopływu do budynku zwiększonego strumienia energii cieplnej. Warto nadmienić, że w ekstremalnych sytuacjach braku szczelności obudowy parametry powietrza wewnętrznego dążą do wyrównania wartości z parametrami zewnętrznymi, mimo znacznego dopływu ciepła z instalacji ogrzewczych. 1.2.2. Stan istniejący szczelności pomieszczeń Przeprowadzone w ostatnich latach analizy i badania udowodniły ponad wszelką wątpliwość, że podstawowym powodem, przyczyniającym się do pogarszania stanu technicznego pomieszczeń inwentarskich, był brak ich szczelności. Często, więc pozornie poprawnie zwymiarowany pod względem termicznym budynek nie spełniał wymagań dotyczących odpowiedniej szczelności wnętrz. Wymagania te w latach siedemdziesiątych były następujące: – do pomieszczeń inwentarskich w okresie zimy nie należy doprowadzać więcej powietrza wentylacyjnego niż określa to kryterium H20 (pary wodnej), – połączenia stolarki ze ścianami lub szypami powinny być uszczelnione. [patrz też: posadzki poliuretanowe, budowa domów jednorodzinnych, osuszacze powietrza ]

Comments Off

« Previous Entries