automatyka budynkowa
automatyka budynkowa i inteligentny dom

Posts Tagged ‘posadzki dekoracyjne’

Stolarka: – ustala sie i stosuje typ konstrukcji stolarki okiennej i konstrukcji wrót

Posted in Uncategorized  by admin
July 27th, 2016

Stolarka: – ustala się i stosuje typ konstrukcji stolarki okiennej i konstrukcji wrót, dając priorytet tym aktualnie istniejącym rozwiązaniom, które odznaczają się największą szczelnością (najmniejsze szczeliny w połączeniach) ora rokują największą nadzieję na utrzymanie tej szczelności w czasie eksploatacji (odporność na zniszczenia) , – połączenia stolarki z przegrodami zewnętrznymi powinny być uszczelnione w sposób trwały, – otwierane okna w okresie letnim zaleca się zaopatrywać w trwałe, elastyczne, łatwo wymienialne uszczelki, – na okres zimy należy przewidzieć niezbędną, minimalną liczbę otwieranych wrót i furtek. Wrota i furtki wyłączone z eksploatacji w zakresie zimowym powinny być zabezpieczone osłonami ruchomymi przed wpływem zimnego powietrza (słomą, styropianem – zabezpieczenie termiczne oraz brezentem i folią – zabezpieczenie przed przenikającym powietrzem). Wrota i furty otwierane w okresie zimowym powinny ograniczać wypł yw powietrza wewnętrznego z budynku (fartuchy brezentowe lub foliowe, podwójne wrota albo wjazdy z przedsionkami) Instalacje: – instalacje odprowadzające gnojowicę powinny mieć przesłony •znacznie ograniczające ruch powietrza wewnętrznego w kanałach gnojowicowych, [podobne: mobilne piaskowanie, posadzki epoksydowe, posadzki dekoracyjne ]

Comments Off

Posts Tagged ‘posadzki dekoracyjne’

Stolarka: – ustala sie i stosuje typ konstrukcji stolarki okiennej i konstrukcji wrót

Posted in Uncategorized  by admin
July 27th, 2016

Obecnie zakłada się, że wartość gradientu zależna jest głównie od następujących czynników: – jednostkowego obciążenia cieplnego pomieszczenia. W przypadku obiektu inwentarskiego o tej samej obsadzie pod względem rodzaju zwierząt i ich mas jednostkowych obciążenie cieplne charakteryzują wartości wskaźnika obsady m (DJP/m2) – wysokości umieszczenia źródła ciepła. W przypadku budynków inwentarskich źródło ciepła znajduje się w dolnej części pomieszczenia, przy czym jego wysokość względem posadzki zależy od wysokości zwierząt oraz od ich czynności fizjologicznych, np. karmienie lub spoczynek – rozdziału ciepła przez źródło ciepła na poszczególne kierunki. Ciepło emitowane przez zwierzęta oddawane jest do pomieszczenia głównie drogą konwekcji. Dotyczy to szczególnie zwierząt stojących. W związku z tym, jedynym kierunkiem przekazywania ciepła jest jego ruch z dołu ku górze. Należy również przypuszczać, że prócz podanych tu cz ynników gradient temperatury może zależeć także od kierunku ruchu strug powietrznych spowodowanych usytuowaniem nawiewnych i wywiewnych otworów wentylacyjnych. [hasła pokrewne: osuszacze powietrza, posadzki dekoracyjne, posadzki poliuretanowe ]

Comments Off

« Previous Entries