automatyka budynkowa
automatyka budynkowa i inteligentny dom

Posts Tagged ‘posadzki opole’

Nieszczelnosci w przegrodach zewnetrznych – Monolityczne budownictwo inwentarskie

Posted in Uncategorized  by admin
July 24th, 2016

Nieszczelności w przegrodach zewnętrznych Monolityczne budownictwo inwentarskie, oprócz innych zalet, charakteryzowało się wystarczającą szczelnością przegród zewnętrznych. Od momentu zastosowania, przegród warstwowych rozpoczęły się kłopoty ze szczelnością połączeń poszczególnych płyt ścian zewnętrznych oraz ze szczelnością stropodachów. Część nieszczelności powstaje również z przyczyn osiadania materiału termoizolacyjnego i łatwego dostawania się powietrza zewnętrznego pod izolację termiczną. 1.2.7. Zalecenia dotyczące szczelności budynków W rozdziale tym podane zostaną podstawowe zalecenia, jakie powinny spełniać budynki inwentarskie. Wymagań tych należy szczególnie przestrzegać w stosunku do pomieszczeń, w których ciśnienie statyczne jest ujemne lub zbliżone do zera, a więc we wszystkich budynkach z wentylacją naturalną, bądź z wentylacją podciśnieniową (wentylatory umieszczone na przewodach lub w otworach odprowadzaj cych powietrze z pomieszczenia). Wymagania te są następujące przegrody zewnętrzne: – złącza między częściami przegród zewnętrznych oraz same przegrody, jeżeli są wykonane z materiałów przepuszczających powietrze, powinny być uszczelnione w sposób trwały i zapewniający maksymalną szczelność zgodnie z możliwościami technicznymi. Bariera chroniąca przed przenikaniem powietrza, np. papier woskowany, papa lub folia syntetyczna, powinna dokładnie zakrywać wszelkie nieszczelności w ścianach i stropach poddasza, bądź w stropodachach oraz na ich stykach, – izolacja na stropach bądź w stropodachach powinna być układana z trzech warstw izolacyjnych, (jeżeli materiał izolacyjny jest w płytach) przy jednoczesnym zachowaniu zasady, że połączenia między poszczególnymi warstwami izolacji nie pokrywają się, – przejścia przez przegrody zewnętrzne przewodów i urządzeń mechanicznych powinny być uszczelnione. Uszczelnienia przejść nienarażone na dr gania mechaniczne powinny być trwałe; [przypisy: posadzki opole, naprawa okien, prace wysokościowe ]

Comments Off

Posts Tagged ‘posadzki opole’

Nieszczelnosci w przegrodach zewnetrznych – Monolityczne budownictwo inwentarskie

Posted in Uncategorized  by admin
July 24th, 2016

Zmiany asortymentu i jakości w naszych materiałach termoizolacyjnych niewątpliwie nastąpią w najbliższych latach. W chwili obecnej w skuteczny sposób trzeba jednak zabezpieczać termicznie obiekty inwentarskie produkowanymi aktualnie w kraju tworzywami. 1.5.2.2. Przegrody izolowane termicznie Na przestrzeni ostatnich dwudziestu lat następowała ewolucja w ocieplaniu obiektów inwentarskich. Należy przypomnieć, że przed tym okresem duże budynki dla zwierząt hodowlanych nie miały stałej izolacji. Ich walory funkcjonalne i budowlane wywodziły się jeszcze z tradycji dworskiej, zgodnie, z którą, ściany wykonywane były z kamienia lub cegły z małymi oknami i z niewielką ilością wrót. Pomieszczenia te były stosunkowo niskie, strop drewniany bez stałej izolacji, ale w zamian za to z dużą warstwą słomy ściółkowej czy też, siana. Podłogi również były ciepłe, zwierzęta trzymane były, bowiem na głębokiej ściółce albo legowiska ścielono im słomą. Budynki te najczęściej należały do ciepłych, z powodu odpowiedniej koncentracji obsady, dużej szczelności, stateczności przegród, jak też właściwej warstwy słomy na stropach i podłogach. Po rozpoczęciu budowy obiektów typowych, izolację stałą najwcześniej uzyskały ściany, następnie strop lub stropodach, później ustalono zasadę podwójnego szklenia i odpowiedniej powierzchni okien oraz izolowanie jednego metra pasa podłogi przy ścianach zewnętrznych. Ten właśnie model izolowania termicznego przegród zewnętrznych w budynkach inwentarskich stosuje się do dnia dzisiejszego. [przypisy: posadzki dekoracyjne, posadzki opole, posadzki żywiczne ]

Comments Off

« Previous Entries