automatyka budynkowa
automatyka budynkowa i inteligentny dom

Posts Tagged ‘posadzki opolskie’

Wplyw na wartosc tego gradientu moga miec czynniki technologiczne

Posted in Uncategorized  by admin
July 28th, 2016

Wpływ na wartość tego gradientu mogą mieć czynniki technologiczne, takie jak: płaszczyzny legowiskowe lub płaszczyzny i instalacje odprowadzające gnojowicę oraz budowlane, jak: wysokość pomieszczenia i kształt sufitu. Są to jednak tylko domniemania, dotychczas brak jest, bowiem miarodajnych wyników badań z zakresu zmiany wartości wilgotności względnej i temperatury powietrza w poszczególnych przekrojach pionowych pomieszczenia inwentarskiego. Prowadzone są wyłącznie badania wyrywkowe, które nie dają w tej kwestii jednoznacznych odpowiedzi. Jako przykładowe wyniki takich badań można podać pomiary wykonane pod kierownictwem Autora w ART w Olsztynie w następujących obiektach: – jałownik dla 208 szt. w PGR Klewki – jałownik dla 74 szt. w-PGR Klewki – cielętnik opasowy dla 380 szt. w PGR Bruk, ferma Piaski Rysunki te dają wstępny pogląd o przebiegu wartości temperatury powietrza i wilgotności względnej w pionie pomieszczenia inwentarskiego. Należy p rzy tym zwrócić uwagę, że dotyczą one wyłącznie wysokości około 2 m od podłogi, a więc nieco powyżej strefy przebywania zwierząt, a o 1 m poniżej tej, od której uwzględnia się obecnie wpływ wysokości na temperatury powietrza wewnętrznego. [podobne: posadzki opolskie, budownictwo firma budowlana, naprawa okien ]

Comments Off

Posts Tagged ‘posadzki opolskie’

Wplyw na wartosc tego gradientu moga miec czynniki technologiczne

Posted in Uncategorized  by admin
July 28th, 2016

W rzeczywistości wymagania te nie były spełniane. Przez pomieszczenia zamiast ilości powietrza wynikającej z kryterium H20 przepływała wielokrotność tej ilości. Wielokrotne, a nawet tylko częściowe, zwiększanie strumienia powietrza w stosunku do niezbędnego ma decydujący wpływ na zachwianie gospodarki ciepłem w danym obiekcie. Wpływ ten jest tak istotny, że przysłania często oddziaływanie na mikroklimat innych negatywnych czynników. Powodem tych nadmiernych przepływów strug powietrznych przez pomieszczenie są nieszczelności, które oprócz tradycyjnych w stolarce, zaczęły występować również w instalacjach wentylacyjnych i gnojownikowych oraz w ścianach i stropodachach. Podziurawiona bryła budynku pod działaniem wiatrów o największych prędkościach występujących w okresach zimowych zamieniała się cała w deflektor powodujący znaczne zwiększenia ilości powietrza wentylacyjnego w stosunku do wymaganego. Wymiana powietrza wentylacyjnego na po ziomie obliczeniowych parametrów powietrza zewnętrznego i wewnętrznego wymaga ciepła w ilości od około 50% do około 80% całkowitych strat budynku. Wspomniana wymiana to stosunkowo mały strumień powietrza określony na podstawie kryterium pary wodnej (z wyjątkiem kurników). Jeżeli więc w wyniku np. zmniejszenia szczelności budynku, zwiększymy przepływ masy powietrza, to oczywiste jest, że nastąpi obniżanie temperatury powietrza wewnętrznego przy równoczesny wzroście wilgotności względnej gdyż, jak wiadomo, obydwa te parametry powietrza pozostają w bezpośrednim związku z ilością ciepła dostarczanego i odprowadzanego z pomieszczenia inwentarskiego. Szczególnie istotne jest to w pomieszczeniach, gdzie ciśnienie statyczne ma wartość ujemną, a więc posiadających wentylację naturalną lub mechaniczną wywiewną. W mniejszym stopniu jest istotne wtedy, gdy pomieszczenie znajduje się pod działaniem dodatnich wartości ciśnienia statycznego, a więc ma nawiewną wentylację mechaniczną, której działanie przeciwstawia się wdzieraniu powietrza przez nieszczelności. Przyczyny powstawania nieszczelności w poszczególnych elementach budynków i ich skutki zostaną omówione w dalszych rozdziałach skryptu. [więcej w: naprawa okien, maszyny budowlane, posadzki opolskie ]

Comments Off

« Previous Entries