automatyka budynkowa
automatyka budynkowa i inteligentny dom

Posts Tagged ‘posadzki poliuretanowe’

SZCZELNOSC POMIESZCZEN INWENTARSKICH

Posted in Uncategorized  by admin
July 27th, 2016

SZCZELNOŚĆ POMIESZCZEŃ INWENTARSKICH 1.2.1. Informacje ogólne W naszym klimacie w ciągu całego roku, z wyłączeniem jedynie ciepłych i upalnych dni, właściwy dla produkcji zwierzęcej mikroklimat można uzyskać wyłącznie w budynkach zamkniętych, z tak zwaną szczelnością techniczną. Odstępstwo od tej zasady powoduje pogorszenie parametrów mikroklimatu lub wymaga dopływu do budynku zwiększonego strumienia energii cieplnej. Warto nadmienić, że w ekstremalnych sytuacjach braku szczelności obudowy parametry powietrza wewnętrznego dążą do wyrównania wartości z parametrami zewnętrznymi, mimo znacznego dopływu ciepła z instalacji ogrzewczych. 1.2.2. Stan istniejący szczelności pomieszczeń Przeprowadzone w ostatnich latach analizy i badania udowodniły ponad wszelką wątpliwość, że podstawowym powodem, przyczyniającym się do pogarszania stanu technicznego pomieszczeń inwentarskich, był brak ich szczelności. Często, więc pozornie poprawnie zwymiarowany pod względem termicznym budynek nie spełniał wymagań dotyczących odpowiedniej szczelności wnętrz. Wymagania te w latach siedemdziesiątych były następujące: – do pomieszczeń inwentarskich w okresie zimy nie należy doprowadzać więcej powietrza wentylacyjnego niż określa to kryterium H20 (pary wodnej), – połączenia stolarki ze ścianami lub szypami powinny być uszczelnione. [patrz też: posadzki poliuretanowe, budowa domów jednorodzinnych, osuszacze powietrza ]

Comments Off

Posts Tagged ‘posadzki poliuretanowe’

SZCZELNOSC POMIESZCZEN INWENTARSKICH

Posted in Uncategorized  by admin
July 27th, 2016

Obecnie zakłada się, że wartość gradientu zależna jest głównie od następujących czynników: – jednostkowego obciążenia cieplnego pomieszczenia. W przypadku obiektu inwentarskiego o tej samej obsadzie pod względem rodzaju zwierząt i ich mas jednostkowych obciążenie cieplne charakteryzują wartości wskaźnika obsady m (DJP/m2) – wysokości umieszczenia źródła ciepła. W przypadku budynków inwentarskich źródło ciepła znajduje się w dolnej części pomieszczenia, przy czym jego wysokość względem posadzki zależy od wysokości zwierząt oraz od ich czynności fizjologicznych, np. karmienie lub spoczynek – rozdziału ciepła przez źródło ciepła na poszczególne kierunki. Ciepło emitowane przez zwierzęta oddawane jest do pomieszczenia głównie drogą konwekcji. Dotyczy to szczególnie zwierząt stojących. W związku z tym, jedynym kierunkiem przekazywania ciepła jest jego ruch z dołu ku górze. Należy również przypuszczać, że prócz podanych tu cz ynników gradient temperatury może zależeć także od kierunku ruchu strug powietrznych spowodowanych usytuowaniem nawiewnych i wywiewnych otworów wentylacyjnych. [hasła pokrewne: osuszacze powietrza, posadzki dekoracyjne, posadzki poliuretanowe ]

Comments Off

« Previous Entries