automatyka budynkowa
automatyka budynkowa i inteligentny dom

Posts Tagged ‘posadzki żywiczne’

Styrofoam produkuje sie w znacznie wiekszym asortymencie, ale podane wyzej odmiany zalecane sa dla budynków inwentarskich

Posted in Uncategorized  by admin
July 19th, 2016

Styrofoam produkuje się w znacznie większym asortymencie, ale podane wyżej odmiany zalecane są dla budynków inwentarskich. Warto również nadmienić, że tworzywo to ujęte jest w normach innych krajów np. SEA-MEA-35 (USA) lub SIA 279-1 (Szwajcaria). Konkurencyjnym do poprzedniego materiałem izolacyjnym jest Styrodur o wartościach współczynnika A = 0,03 W/(m-K) i gęstości objętościowej 32 kg/m3, na podstawie DIN 18164 oraz DIN 53420. Zalecany jest przez producenta jako ocieplenie stropów, stropodachów oraz ścian w budynkach inwentarskich. Istotną zaletą podkreślaną przez wytwórców Styrofoamu i Styroduru jest to, że wymienione materiały, produkowane jako sztywne płyty, często zaopatrzone na obrzeżach w rowkowania i wypusty, pozwalające na ich ścisłe połączenie, mogą stanowić w obiekcie inwentarskim warstwę wewnętrzną ściany, bądź stropodachu. Ściany izolowane tym materiałem nie są nasiąkliwe, wyróżniają się stałym estetycznym kolorem (Styrofoam – niebieski, styrodur zielony). Na stropy podwieszone do konstrukcji zalecane są także płyty Aludek-250, w których sztywny spieniony materiał izolacyjny skopertowany został cienką blaszką aluminiową. Płyty te wytwarzane są o grubościach od 50 mm do 120 mm, o masie jednostkowej od 0,98 kg/m2 do 203 kg/m2 współczynniku k od 0,,7 do 0,32 W/(m2.K). Z płyt izolacyjnych miękkich, zbliżonych, ale tylko częściowo, do krajowej wełny mineralej, można do ścian zewnętrznych lub na stropodach stosować Isover KD-1 o A = 0,035 W/(mK) bądź Isover. KD-2 o A 0,035 W/(mK) zgodnie z DIN 4102. Ta druga odmiana wytwarzana jest również z przyklejoną jednostronnie folią aluminiową. Tych kilka zaledwie przykładów izolacji termicznej zaczerpniętych wyrywkowo z oferty producentów w RFN, uświadamia nam, jak skromna jest krajowa propozycja w zakresie materiałów ocieplających, i to zarówno pod względem ilościowym, jak i jakościowym, bowiem są one znacznie lepsze od tradycyjnej wełny mineralnej, czy też styropianu. [patrz też: posadzki żywiczne, osuszacze powietrza, posadzki opolskie ]

Comments Off

Posts Tagged ‘posadzki żywiczne’

Styrofoam produkuje sie w znacznie wiekszym asortymencie, ale podane wyzej odmiany zalecane sa dla budynków inwentarskich

Posted in Uncategorized  by admin
July 19th, 2016

Zmiany asortymentu i jakości w naszych materiałach termoizolacyjnych niewątpliwie nastąpią w najbliższych latach. W chwili obecnej w skuteczny sposób trzeba jednak zabezpieczać termicznie obiekty inwentarskie produkowanymi aktualnie w kraju tworzywami. 1.5.2.2. Przegrody izolowane termicznie Na przestrzeni ostatnich dwudziestu lat następowała ewolucja w ocieplaniu obiektów inwentarskich. Należy przypomnieć, że przed tym okresem duże budynki dla zwierząt hodowlanych nie miały stałej izolacji. Ich walory funkcjonalne i budowlane wywodziły się jeszcze z tradycji dworskiej, zgodnie, z którą, ściany wykonywane były z kamienia lub cegły z małymi oknami i z niewielką ilością wrót. Pomieszczenia te były stosunkowo niskie, strop drewniany bez stałej izolacji, ale w zamian za to z dużą warstwą słomy ściółkowej czy też, siana. Podłogi również były ciepłe, zwierzęta trzymane były, bowiem na głębokiej ściółce albo legowiska ścielono im słomą. Budynki te najczęściej należały do ciepłych, z powodu odpowiedniej koncentracji obsady, dużej szczelności, stateczności przegród, jak też właściwej warstwy słomy na stropach i podłogach. Po rozpoczęciu budowy obiektów typowych, izolację stałą najwcześniej uzyskały ściany, następnie strop lub stropodach, później ustalono zasadę podwójnego szklenia i odpowiedniej powierzchni okien oraz izolowanie jednego metra pasa podłogi przy ścianach zewnętrznych. Ten właśnie model izolowania termicznego przegród zewnętrznych w budynkach inwentarskich stosuje się do dnia dzisiejszego. [przypisy: posadzki dekoracyjne, posadzki opole, posadzki żywiczne ]

Comments Off

« Previous Entries